ПОЗОВНА ЗАЯВА про розірвання шлюбу (без детей)

Позивач:

Відповідач: