Міграційне право – це сукупність загальнообов’язкових норм, які визначають умови і порядок імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства. Імміграція – це прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб без громадянства для постійного проживання.

Процедура набуття статусу фізичної особи підприємця іноземцем

Процедура набуття статусу фізичної особи підприємця визначена Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2015 року (остання редакція від 01.01.2016 року). http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15/page Пункт 1 стаття 14 зазначеного Закону України передбачає, що документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються […]

Поновлення громадянства України

Питання процедури поновлення громадянства України регулюється Законом України «Про громадянство України» № 13 від 18.01.2001 року (з наступними змінами та доповненнями) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2235-14. Пункт 4 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про громадянство України» передбачає таку підставу набуття громадянства, як поновлення у громадянстві. Частина 2 статті 10 вищезазначеного Закону передбачає, що особа, яка після припинення громадянства […]