Договір концесії

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 643 ТИПОВИЙ КОНЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР ____________________________ “_____”_______________ р. (місце укладення договору) __________________________________________________________________ (найменування органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, уповноваженого на укладення концесійного договору) в особі _________________________________________________________, (посада, прізвище, ім’я та по батькові) що діє згідно з __________________________ (далі – концесієдавець) (N і дата рішення […]

Договір оренди паю

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2000 року за N 101/4322 Типовий договір оренди земельної частки (паю) “____” __________ 20__ р. село, селище, місто ________________ _____________________________ району ____________________________________ (Автономна Республіка Крим, область) Цей Договір поширюється на підприємства, установи, організації, які використовують землю для сільськогосподарських потреб, та громадян – власників сертифікатів на право на земельну […]

Договір оренди землі

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. N 220 ТИПОВИЙ договір оренди землі _______________________________________ “___” ___________ 20__ р. (місце укладення) Орендодавець (уповноважена ним особа) ________________________________________ (прізвище, ім’я та ______________________________________________________________________________ по батькові фізичної особи, ___________________________________________________________, з одного боку, та найменування юридичної особи) орендар ______________________________________________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, ______________________________________________________________________________ найменування […]

Договір оренди торгового місця

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 278 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 868 ( 868-2009-п )                        ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР                    оренди торговельного місця ________________________________        ___  ____________ 20___ р. (найменування населеного пункту) __________________________________________________________ в особі (повне найменування орендодавця) _________________________________________________________________, (посада, прізвище, ім’я та по батькові) що […]

Договір страхування

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. N 358 Додаток 2 до Порядку і правил ТИПОВИЙ ДОГОВІР обов’язкового страхування нерухомого майна (нерухомості), що є предметом іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування   __________________________                ____ __________ 20 __ р. (місце укладення договору) Страховик ___________________________________________________ (повне найменування, прізвище, ім’я та по […]

Договір фінансового лізингу

Затверджено наказом Міністерства України у справах науки і технологій 03.03.98 N 59 ( z0200-98 ) Примірний договір фінансового лізингу   м._______________ “___”__________20_ р. _____________________________________, яке в подальшому іменується (повна назва підприємства) “Лізингодавець”, в особі ________________________________________, (прізвище, ім’я та по батькові) який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _______________ ______________________________________, що в подальшому іменується […]

Контракт з робітником

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінпраці України від 15.04.94 N 23 ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ З ПРАЦІВНИКОМ*   Місто “__” ____________ 20 р. Підприємство, установа, організація (громадянин) ____________ _________________________________________________________________ (повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім’я, по батькові громадянина-підприємця) в особі власника або уповноваженого ним органу _______________________ (посада) _________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) іменований далі роботодавець, з одного […]

Договір на навчання

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 квітня 2002 р. за N 329/6617 ТИПОВИЙ ДОГОВІР про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами