Відповідальність за вживання наркотичних речовин

(Станом на 04.03.2016)

наркотикиНаціональна стратегія щодо наркотиків до 2020 року покликана гуманізувати антинаркотичне законодавство, зосередитись більше на лікуванні, а не покаранні споживачів наркотиків. Однак це не означає, що “вживання” або інші дії пов’язані з наркотичними, психотропними речовинами або їх аналогами не тягнуть за собою настання юридичної відповідальності.

Як свідчить офіційна статистика МВС за останні роки, 53% злочинів в сфері наркотиків припадають на ст. 309 Кримінального кодексу України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page9).

Стаття 309 Кримінального кодексу України – “незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту“.

Визначення вказаних термінів, що вказані в Законі України «Про обіг в Україні наркотичних речовин, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/863-14), а саме стаття 1:

 • Наркотичні засоби – включені до Переліку речовини природного або синтетичного походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку для здоров’я населення у разі зловживання ними (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF);
 • Психотропні речовини – включені до Переліку речовини природного або синтетичного походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати стан залежності та чинити депресивний або стимулювальний вплив на центральну нервову систему або викликати порушення сприйняття, або емоцій, або мислення, або поведінки і становлять небезпеку для здоров’я населення у разі зловживання ними (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF);
 • Прекурсори – речовини та їх солі, що використовуються при виробництві, виготовленні наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF);
 • Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин заборонені до обігу в Україні речовини природного або синтетичного походження, не включені до Переліку, хімічна структура і властивості яких подібні з хімічною структурою і властивостями наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких ці речовини відтворюють.

Як бачимо, зазначена стаття Кримінального кодексу не використовує термін “вживання” наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Однак це не означає, що особа котра вживає наркотичні засоби не підпадає під цю статтю. Адже процес вживання наркотиків неможливий без виготовлення, придбання або перевезення таких засобів. Не виключається випадок, коли зазначена особа крім цього здійснює дії щодо зберігання зазначених речовин.

Зазначені дії, а саме: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, караються:

 1. штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн.);
 2. або виправними роботами на строк до двох років;
 3. або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років;
 4. або позбавленням волі на той самий строк.

Ті ж дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб або особою, яка раніше вчинила один із таких злочинів:

 1. незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
 2. викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем;
 3. посів або вирощування снотворного маку чи конопель;
 4. організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах – караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років .

Частина 3 ст. 309 Кримінального кодексу України передбачає наступні кваліфікуючи ознаки, як:

 1. залучення до злочинної діяльності неповнолітнього особи (тобто особа до 18 років);
 2. предмет таких дій виражений в особливо великих розмірах.

Не можна не звернути увагу, що Кримінальним кодексом України також передбачається варіант звільнення від кримінальної відповідальності, а саме якщо особа добровільно звернеться до лікувального закладу і початок лікування від наркоманії. Така особа звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною першою цієї статті (тобто за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Під «великим розміром» наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів законодавець відсилає нас до Наказу Міністерства юстиції України № 188 від 01.08.2000 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що перебувають у незаконному обороті » (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00).

Наприклад, «великий розмір» канабісу від 500 до 2500 г. Однак, пам’ятаємо, що кримінальна відповідальність за таким кваліфікуючоми ознаками настає саме за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України, що не виключає настання відповідальності за цією ж статтею, але за частиною першою.

До того ж, кримінальна відповідальність не єдиний вид відповідальності, який може бути застосований до такої особи.

Так, стаття 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачає відповідальність за незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах, а саме:

 1. штраф від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів громадян (тобто від 425 до 850 грн.);
 2. громадські роботи на строк від двадцяти до шістдесяти годин;
 3. адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Що таке невеликий розмір? Примітка до зазначеної статті визначає, що невеликий розмір наркотичних засобів та психотропних речовин визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Тобто, розмір зазначених речовин визначається відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 188 від 01.08.2000 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що перебувають у незаконному обігу» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00).

Наприклад: невеликий розмір канабісу – до 5 м.

Так само як і в Кримінальному кодексі України, частина 2 статті 44 Кодексу України про адміністративне правопорушення містить положення яке дозволяє звільнитися від адміністративної відповідальності, а саме: якщо така особа добровільно здала наркотичні засоби або психотропні речовини, які були у неї в невеликих розмірах і які вона виробила, виготовила, придбала, зберігала, перевозила, пересилала без мети збуту.

Такі види відповідальності можуть бути застосовані виключно в тому випадку, коли особа не має відповідної мети, а саме – мети збуту таких речовин.

Так, тільки за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України, особа винна в незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні або пересиланні з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів – караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років. (Http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page9).

Наступні частини статті 307 Кримінального кодексу України передбачають ряд кваліфікуючих ознак:

 • ті ж дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб;
 • ті ж дії вчинені особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу;
 • вчинення таких дій із залученням неповнолітнього;
 • збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, призначених для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування людей;
 • збут або передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини;
 • вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього тощо.

Якщо особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги і вказала на джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з незаконним обігом, то така особа звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина перша цієї статті, частина перша статті 309 цього Кодексу).

Також Кримінальний кодекс України містить ряд інших статей, що передбачають відповідальність за: схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (стаття 315 КК України); незаконне публічне вживання наркотичних засобів (стаття 316 КК України); незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (стаття 314 КК України) та інші.

Тема наркотичних речовин є болючим питанням для нашого суспільства. Незважаючи на те, що наркотичні речовини за останні роки стали глобальною проблемою, з якою борються правоохоронні органи, тема наркотичних речовин досить часто стає важелем тиску не тільки на осіб винних у вчиненні таких правопорушень, а й на добропорядних людей.

Нагадуємо, що незважаючи на гуманізацію національного законодавства юридична відповідальність за «вживання» наркотичних засобів доволі серйозна і може накласти негативний відбиток на все Ваше життя. Кожна така ситуація є суто індивідуальною, а також вимагає граничної уважності, знання своїх прав і способів уникнення або мінімізація відповідальності.