Штрафи за порушення трудового законодавства

Документи з охорони праці

Порушення щодо оформлення трудових відносин

Кодекс законів про працю України – далі КЗпП.

Кодекс України про адміністративні правопорушення – далі КУпАП.

 1. фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) – 96000 грн. (30 МЗП) ч. 3 ст. 24 КЗпП;
 2. неоформлення наказу чи розпорядження власника або уповноваженого ним органу про прийом на роботу – 96000 грн. (30 МЗП) ч. 3 ст. 24 КЗпП;
 3. неповідомлення органів Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу – 96000 грн. (30 МЗП) ч. 3 ст. 24 КЗпП;
 4. неоформлення трудового договору у письмовій формі за умови, коли додержання письмової форми договору є обов’язковим – 96000 грн. (30 МЗП) ч. 1 ст. 24 КЗпП;
 5. оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві – 96000 грн. (30 МЗП) ст. 56 КЗпП.

Адміністративні правопорушення щодо оформлення трудових відносин

 1. Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства – Штраф на посадових осіб від 500 до 1000 нмдг* (від 8500 до 17000 грн.) ч 3 ст. 41 КУпАП.
 2. Повторне протягом року вчинення зазначеного порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню – Штраф на посадових осіб від 1000 до 2000 нмдг (від 17000 до 34000 грн.) ч. 4 ст. 41 КУпАП.

Відповідно до п. 5 підрозділу 1 розділу 20 Податкового Кодексу України, якщо норми законів містять посилання на НМДГ, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації деяких видів правопорушень, для яких НМГД встановлюється на рівні податкової соціальної пільги.

Порушення у сфері оплати праці

 1. Виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків (виплата зарплати «в конвертах») – 96000 грн. (30 МЗП) п. 1 ч. 2 ст. 3 Закону України №2464 (штраф застосовується за кожного працівника, щодо якого скоєно правопорушення).
 2. Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному- 9600 грн. (3 МЗП) ст. 24 Закону України № 108, ст. ст. 115, 116 КЗпП (не плутати з виплатою ЗП рідще двох разів на місяць).
 3. Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці
  • виплата ЗП в розмірі меншому, ніж МЗП.- 32000 грн. (10 МЗП) ст. 95 КЗпП (штраф застосовується за кожного працівника, щодо якого скоєно правопорушення);
  • непроведення або проведення індексації ЗП з порушенням встановленого законодавством порядку її проведення – 32000 грн. (10 МЗП) ст. 95 КЗпП, ст. 33 Закону України №108;
  • порушення в організації оплати праці (тарифної системи: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики. Тарифна ставка — елемент тарифної сітки, який визначає годинний (денний або місячний) розмір оплати праці працівника в залежності від складності виконуваних робіт або його кваліфікації (присвоєного йому тарифного розряду) – 32000 грн. (10 МЗП) ст. 96 КЗпП.
 4. Недотримання норм оплати праці:
  • за роботу в надурочний час – 32000 грн. (10 МЗП) ст. 123 Закону України №108, ст. 106 КЗпП;
  • у святкові, неробочі та вихідні – 32000 грн. (10 МЗП) ст. 107 КЗпП;
  • у нічний час – 32000 грн. (10 МЗП) ст. 108 КЗпП;
  • за час простою, який мав місце не з вини працівника, а також при освоєнні нового виробництва (продукції) – 32000 грн. (10 МЗП) ст. 113 КЗпП;
  • при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника – 32000 грн. (10 МЗП) ст. 112 КЗпП;
  • щодо працівників, молодше вісімнадцяти років, при скороченій тривалості їх щоденної роботи – 32000 грн. (10 МЗП) ст. 194 КЗпП;
  • щодо порядку оплати праці при невиконанні норми виробітку не з вини працівника 32000 грн. (10 МЗП) ст. 111 КЗпП;
  • при суміщенні професій (посад) і виконанні обов’язків тимчасово відсутнього – 32000 грн. (10 МЗП) ст. 105 КЗпП.
 5. Недотримання гарантій в оплаті праці:
  • щодо оплати відпусток – 32000 грн. (10 МЗП) ст. 123 Закону України №108, розділ 5 Закону України №504, ст.84 КЗпП;
  • щодо порушення обмежень відрахувань із ЗП, їх розміру та заборона відрахувань з певних видів виплат – 32000 грн. (10 МЗП) ст. 127, ст. 128, ст. 129 КЗпП;
  • при звільненні – 32000 грн. (10 МЗП) ст. 117 КЗпП;
  • за час виконання державних або громадських обов’язків – 32000 грн. (10 МЗП) ст. 119 КЗпП;
  • для тих, які направляються для підвищення кваліфікації- 32000 грн. (10 МЗП) ст. 122 КЗпП (збереження місця роботи);
  • при направленні на обстеження в медичний заклад для проведення обов’язкового медогляду- 32000 грн. (10 МЗП) ст. 123, ст. 169, ст. 191 КЗпП (Збереження СЗ за місцем роботи за час перебування в медичному закладі на обстеженні);
  • для переведених за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану – 32000 грн. (10 МЗП) ст. 170 КЗпП;
  • переведених тимчасово на іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністю 32000 грн. (10 МЗП) ч. 2 ст. 33 КЗпП (оплата праці не нижче СЗ за попереднім місцем роботи);
  • для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, переведених на легшу роботу – 32000 грн. (10 МЗП) ст. 178 КЗпП;
  • для працюючих інвалідів (Залучення інвалідів до надурочних робіт та робіт у нічний час без їх згоди не допускається – 32000грн. (10 МЗП) ст. 172 КЗпП;
  • для донорів – 32000 грн. (10 МЗП) ст. 124 КЗпП;
  • працівникам у разі переїзду на роботу до іншої місцевості – 32000 грн. (10 МЗП) ст. 120 КЗпП;
  • під час службових відряджень – 32000 грн. (10 МЗП) ст. 121 КЗпП;
  • працівникам, які використовують свої інструменти для цілей підприємства – 32000 грн. (10 МЗП) ст. 126 КЗпП;
  • працівникам — авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій – 32000 грн. (10 МЗП).

Адміністративні правопорушення у сфері оплати праці

 1. Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі. Штраф на посадових осіб від 30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн.) ч. 1 ст. 41 КУпАП.
 2. Повторне протягом року вчинення зазначеного порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда. Штраф на посадових осіб від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн.) ч. 2 ст. 41 КУпАП.

Правопорушення при проведенні перевірок

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – 9600 грн. (3 МЗП) абзац 6 ч. 1 ст. 265 Відповідальність за порушення законодавства про працю КЗпП.

Вчинення дій, передбачених абзацом шостим ч. 2 ст. 265 КЗпП, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому ч. 2 ст. 265 КЗпП 320000 грн. (100 МЗП) абзац 7 ч. 2 ст. 265 Відповідальність за порушення законодавства про працю КЗпП.