Податок на нерухомість

Відповідно до  ст. 265 Податкового кодексу України  (далі – ПК) від 02.12.2010 № 2755-VI  (знаступними змінами та доповненнями http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page42) до складу податку на майно входить податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Налог на недвижимость

Хто є платником податку?

Пункт 266.1.  ПК України визначає, що платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Пункт 266.1.2. ПК України містить визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

 • а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
 • б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
 • в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Об’єкт та база оподаткування. Ставка податку

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. Пункт 266.2.2. Податкового кодексу визначає перелік об’єктів, які не є об’єктами оподаткування. Наприклад, об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках,будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств, будівлі дитячих будинків сімейного типу тощо.

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

Відповідно до п. 266.3.2. ПК України, база оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Порядок обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості:

 • а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті, та відповідної ставки податку;
 • б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті, та відповідної ставки податку;
 • в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту “в” підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті, та відповідної ставки податку;
 • г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів “б” і “в” цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;
 • ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів “а”-“г” цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

Наприклад, якщо власник має квартиру площею 320 кв. м., то за рік необхідно заплатити податок, розрахований таким чином: (320 кв. м. – 60 кв. м. (встановлена пільга)) х ставка податку, затверджена місцевою радою за 1 кв. м (% від мінімальної зарплати) + 25 тис. грн.

Пільги із сплати податку на нерухомість:

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

 • а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;
 • б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;
 • в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Таким чином, розмір пільги зі сплати податку може відрізнятись залежно від адміністративно-територіальної одиниці, а в Податковому кодексі визначено мінімальний розмір пільги зі сплати податку.

Порядок вручення податкового повідомлення-рішення та строк сплати податку:

Відповідно до п. 266.7.2. Податкового кодексу України,податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Таким чином, податкове-повідомлення рішення повинно буте направлене контролюючим органом до 1 липня року, що настає за базовим та отримане платником податку з урахуванням часу на поштове відправлення. У разі, якщо платник податку так і не отримав таке податкове повідомлення-рішення, то можливітакі варіанти розвитку подій:

 1. Таке повідомлення було направлено контролюючим органом вчасно, однак до платника податку фактично воно не надійшло. Повідомлення фактично повертається до контролюючого органу та вважається, що особа платника його отримала.

Так, відповідно до абз. 3 п. 58.3 ст.58 ПК Україниу разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

 1. Контролюючий орган порушив вказане положення ПК України та не направив платнику податку таке повідомлення або направив, проте з помилкою через яку особі його не було вручено. Таке податкове повідомлення-рішення вважається таким, що не було вручене (абз. 4 п. 58.3 ст. 58 ПК).

Зверніть увагу, що такі податкові повідомлення-рішення повинні бути відправлені лише особам, в яких виникає обов’язок зі сплати податку.

Відповідно до п.п. 266.10.1. ПК України  податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачуєтьсяфізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Штраф та пеня при простроченні сплати податку на нерухомість:

Розмір штрафу визначено статтею 126 ПК України:

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

 • при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
 • при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Розмір пені визначено статтею 129 ПК України:

Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) за кожний календарний день прострочення у його сплатііз розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожен такий день,.