Міграційне право

Миграционное право

Міграційне право – це сукупність загальнообов’язкових норм, які  визначають  умови  і  порядок  імміграції  в Україну іноземців та осіб без громадянства. Імміграція –  це  прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб  без  громадянства для постійного проживання.