Верховна Рада України спростить ведення бізнесу IT-компаніям і фрілансерам

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект, який полегшить життя всім експортерам послуг. За прийняття Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг) “№4496 проголосувало 246 народних депутата.

Процедура набуття статусу фізичної особи підприємця іноземцем

Процедура набуття статусу фізичної особи підприємця визначена Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2015 року (остання редакція від 01.01.2016 року). http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15/page Пункт 1 стаття 14 зазначеного Закону України передбачає, що документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються […]

Поновлення громадянства України

Питання процедури поновлення громадянства України регулюється Законом України «Про громадянство України» № 13 від 18.01.2001 року (з наступними змінами та доповненнями) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2235-14. Пункт 4 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про громадянство України» передбачає таку підставу набуття громадянства, як поновлення у громадянстві. Частина 2 статті 10 вищезазначеного Закону передбачає, що особа, яка після припинення громадянства […]

Реєстрація іноземця підприємцем в Україні

Законодавство України дозволяє іноземцям займатись підприємницькою діяльністю на території України нарівні з громадянами України. Свобода підприємницької діяльності, що не заборонена законом, гарантується статтею 42 Конституції України.

Відповідальність за вживання наркотичних речовин

(Станом на 04.03.2016) Національна стратегія щодо наркотиків до 2020 року покликана гуманізувати антинаркотичне законодавство, зосередитись більше на лікуванні, а не покаранні споживачів наркотиків. Однак це не означає, що “вживання” або інші дії пов’язані з наркотичними, психотропними речовинами або їх аналогами не тягнуть за собою настання юридичної відповідальності. Як свідчить офіційна статистика МВС за останні роки, […]

Сімейне право. Шлюб. Аліменти. Розподіл майна

Сімейне право – галузь права, що регулює сімейні відносини, а саме: особисті та пов’язані з ними майнові відносини, які виникають між особами під час шлюбу, споріднення, усиновлення, прийняття дітей у сім’ю для виховання.

Отримання ідентифікаційного номеру

Реєстрація у Державному реєстрі – отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків іноземним громадянином. Випадки, коли отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) іноземним громадянином є обов’язковим: Працевлаштування в Україні; Навчання в Україні; Отримання посвідки на проживання в Україні; Оформлення українського громадянства; Для відкриття банківського рахунку в Україні; При реєстрації юридичної особи, а […]

Міграційне право

Міграційне право – це сукупність загальнообов’язкових норм, які  визначають  умови  і  порядок  імміграції  в Україну іноземців та осіб без громадянства. Імміграція –  це  прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб  без  громадянства для постійного проживання.

Крадіжка та відповідальність за неї

Необхідно знати відмінності між дрібною крадіжкою, яка вважається адміністративним правопорушенням і крадіжкою, яка тягне кримінальне покарання. Ст. 51 Кодексу про адміністративні правопорушення містить поняття дрібної крадіжки – викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати.