Посвідка на постійне проживання

Отримання посвідки на постійне проживання

Отримання посвідки на проживання на території України надає іноземцям та особам без громадянства значні переваги. Однією  з таких переваг є те, що іноземець або особа без громадянства безперешкодно в будь-який момент може прибути на територію України без отримання візи.

А також існують такі переваги:

 • терміни перебування на території України не обмежуються строками короткотермінового перебування на території України (90 днів зі 180 з моменту першого в’їзду);
 • відсутня необхідність отримання дозволу на використання праці іноземного громадянина (дозволу на роботу) при офіційному працевлаштуванні в Україні;
 • відсутність обмежень щодо сумісництва посад, обумовлених дозволом на працевлаштування;
 • постійне проживання на території України позбавляє від необхідності витрат на медичну страховку, консульський збір, обов’язкових для іноземців та осіб без громадянства, що в’їжджають на територію України тощо;
 • термін дії посвідки на постійне проживання не обмежений, на відміну від тимчасової посвідки на проживання, яку треба продовжувати щороку;
 • посвідчення підлягає обміну тільки по досягненню 25-і або 45-и річного віку.

Посвідка на постійне проживання видається на підставі дозволу на імміграцію.

Дозвіл на імміграцію – рішення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції та підпорядкованих йому органів, що надає право іноземцям та особам без громадянства на імміграцію.

Дозвіл на імміграцію надається для певних категорій іммігрантів або в межах встановленої Кабінетом Міністрів України квоти імміграції, або поза квотою імміграції.

Перша група – особи за імміграційною квотою (перелік категорій за квотою зазначений у статті 4 Закону) – до них відносяться:

 1. Необхідні країні діячі культури і науки.
 2. Висококваліфіковані фахівці, яких потребує Україна.
 3. Особи, які інвестували в економіку України не менш ніж 100 тис. доларів США.
 4. Повнорідні брат, сестра, дід, баба, онук, онучка громадянина України.
 5. Особи, які раніше були українськими громадянами.
 6. Батьки, чоловік (дружина) і неповнолітні діти іммігранта (особи, яка отримала ППП).
 7. Біженці або особи, які отримали притулок (після 3 років проживання).
 8. Жертви торгівлі людьми (після 3 років з моменту встановлення такого статусу).

Друга група – особи, які можуть стати іммігрантами поза квотою – до них належать:

 1. Один з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України.
 2. Діти і батьки громадян України.
 3. Особи, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням.
 4. Особи, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України.
 5. Особи, імміграція яких становить державний інтерес для України.
 6. Зарубіжні Українці, подружжя закордонних українців, їхні діти у разі їх спільного в’їзду та перебування на території України.

Особі, яка постійно проживає за межами України, для в’їзду необхідно спочатку отримати дозвіл на імміграцію. Після чого дипломатичне представництво або консульська установа України за її зверненням оформляє імміграційну візу. Імміграційна віза дійсна протягом одного року з дня її оформлення.

Перелік документів необхідних для оформлення посвідки на постійне проживання в Україні:

 1. Заява про оформлення посвідки на проживання в Україні;
 2. Паспортний документ іноземця або документ, що засвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та його копія;
 3. Переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документ, що засвідчує особу без громадянства, з особовими даними, засвідчений в установленому порядку;
 4. Копія рішення про надання дозволу на імміграцію;
 5. Квитанцію про сплату державного мита або документ, що підтверджує наявність пільг щодо його сплати;
 6. Квитанція про сплату послуги;
 7. Чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5х4,5 сантиметри (на матовому папері);
 8. Копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);

Регулюється:

 1. Наказ МВС України від 15.07.2013 № 681 про затвердження “Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання».
 2. Закон України «Про імміграцію» від 07.06.2001 № 2491-III.
 3. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 150 про затвердження «Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України».
 5. Наказ МВС України від 25.04.2012 № 363 про затвердження «Порядку розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження терміну перебування на території України».