Порядок отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків іноземцем

Порядок отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків визначено «Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків», затверджений Наказом Міністерства Доходів і зборів України № 779 10.12.2013 р. (з наступними змінами та доповненнями).

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z2211-13

Для того, щоб отримати Реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) особі необхідно подати заповнену Облікову картку за формою № 1ДР (бланк наведений в Додатку 2 до вищезазначеного Положення).  У разі, якщо особа самостійно буде подавати документи, то вона повинна буде мати при собі оригінал документа, що посвідчує таку особу.

Абзац 2 пункту 1 Розділу 7 зазначеного Положення передбачає, що іноземці для реєстрації додають до Облікової картки документ, що посвідчує особу, та засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (після пред’явлення повертається) і копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

Пункт 2 передбачає, що фізична особа подає Облікову картку до контролюючого органу за своїм місцем проживання або за вaласним бажанням – до контролюючого органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування. Фізична особа, яка не має постійного місця проживання в Україні, подає Облікову картку до контролюючого органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування.

Фізичні особи – іноземці та особи без громадянства подають Облікову картку до територіальних органів Міндоходів України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а іноземці та особи без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання в Україні, можуть реєструватись як платники податків у державних податкових інспекціях у районах, містах, районах у містах, об’єднаних державних податкових інспекціях, що відповідають місцю проживання в Україні, зазначеному в посвідці.

Для реєстрації іноземці додатково подають засвідчений в установленому законодавством порядку переклад українською мовою документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом п’яти робочих днів від дня подання до контролюючого органу Облікової картки.

Пункт 6 зазначеного Положення передбачає, що для отримання РНОКПП потрібно пред’явити:

  • паспортний документ іноземця – документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства;

  • посвідка на постійне проживання – документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні;

  • посвідка на тимчасове проживання – документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні;

  • Розділ 3 зазначеного Положення передбачає, що документи, які відповідно до вимог цього Положення подаються до контролюючого органу, повинні бути викладені українською мовою та не містити виправлень. Облікова картка, Повідомлення або Заява заповнюються машинописом або від руки друкованими літерами.

До Облікової картки та Повідомлення вноситься така інформація:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • дата народження;
  • місце народження (країна, область, район, населений пункт);
  • місце проживання, а для іноземця – також громадянство;
  • реквізити документа, що посвідчує особу (назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ).