Оформлення запрошень іноземцям та особам без громадянства для отримання візових документів на в’їзд в Україну

15 листопада 2013 року Наказом №1104 Міністерства внутрішніх справ України було затверджено «Порядок оформлення запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z2060-13). Цей Порядок визначає процедуру оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну територіальними органами і територіальними підрозділами Державної міграційної служби України. Адреса територіальних органів та підрозділів Державної міграційної служби України зазначається на офіційному сайті ДМС України: http://dmsu.gov.ua.

приглашение в Украину

Процедура  оформлення запрошення іноземцю складається з наступних  етапів:

 • оформлення і правильна підготовка необхідних документів для оформлення запрошення;
 • подання документів до територіальних органів та підрозділів ДМС  України;
 • отримання зареєстрованого запрошення у встановлений законодавством строк.

Стороною, що запрошує може бути як фізична особа (громадяни України, чи іноземці/апатриди, які постійно проживають в Україні), так і юридична особа  (підприємства, установи та організації, представництва (філії) іноземних підприємств, представництва міжнародних організацій в Україні).  Розглянемо більш детально перелік документів, який необхідний для оформлення запрошення.

Документи, необхідні для оформлення запрошення, якщо стороною, що запрошує виступає юридична особа:

 • клопотання юридичної особи для оформлення запрошення іноземцю чи особі без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну. Подавати клопотання має право виключно працівник тієї юридичної особи, яка запрошує іноземця;
 • копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • копія розпорядчого документа (наказ, витяг з протоколу, доручення) про призначення працівників, які відповідають за оформлення документів іноземцю та осіб без громадянства, завірений в установленому законодавством порядку.  Копія наказу  про призначення повинна  бути завірена  печаткою та  підписом керівника;
 • паспортний документ (після пред’явлення повертається) та копії його сторінок з особистими даними уповноваженої особи, а також завірена копія паспортного документа керівника та завірена  копію наказу про призначення керівника;
 • копія сторінки паспорта іноземця з особистими даними, що запрошується з перекладом українською мовою, засвідчений у встановленому порядку;
 • інформація, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення покриття витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця на території України. Наприклад це може бути  це гарантійний лист.  Такий лист обов’язково повинен бути роздрукований на фірмовому бланку юридичної особи;
 • квитанції про оплату державного мита або подається документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати.

Окремо необхідно відмітити, що кожна копія повинна бути завірена керівником юридичної особи.

Документи, необхідні для оформлення запрошення, якщо стороною, що запрошує виступає фізична особа:

 • заяву фізичної особи для оформлення запрошення іноземцю чи особі без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну;
 • паспортний документ (після пред’явлення повертається) та копії його сторінок з особистими даними;
 • посвідку на постійне чи тимчасове проживання (після пред’явлення повертається) та копію її сторінок з особистими даними (якщо приймаючою стороною є іноземець чи особа без громадянства);
 • копія сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи, що запрошується, з перекладом українською мовою, засвідченим у встановленому порядку;
 • інформація, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України.
 • квитанції про оплату  державного мита або подається документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати.

Неповний чи неправильно заповнений «пакет» документів є підставою для відмови у оформленні запрошення.

Територіальні органи та підрозділи ДМС України оформляють запрошення в строк, що не перевищує двадцять робочих днів з дня звернення. У разі звернення приймаючої сторони щодо дострокового оформлення запрошення воно оформляється в строк, що не перевищує десяти робочих днів.

Однак, необхідно відмітити, що бувають випадки, коли відповідні підрозділи ДМС України відмовляють у видачі запрошення іноземцю або особі без громадянства. У разі відмови в оформленні запрошення територіальний орган чи підрозділ ДМС України, який прийняв таке рішення, протягом п’яти робочих днів направляє приймаючій стороні письмове повідомлення із зазначенням підстав відмови.