Податок на нерухомість 2016

Відповідно до ст. 265 Податкового кодексу України (далі – ПК) від 02.12.2010 № 2755-VI (з наступними змінами та доповненнями http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page38) до складу податку на майно входить податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

Верховна Рада України спростить ведення бізнесу IT-компаніям і фрілансерам

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект, який полегшить життя всім експортерам послуг. За прийняття Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг) “№4496 проголосувало 246 народних депутата.

Порядок отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків іноземцем

Порядок отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків визначено «Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків», затверджений Наказом Міністерства Доходів і зборів України № 779 10.12.2013 р. (з наступними змінами та доповненнями). http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z2211-13 Для того, щоб отримати Реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) особі необхідно подати заповнену […]

Процедура набуття статусу фізичної особи підприємця іноземцем

Процедура набуття статусу фізичної особи підприємця визначена Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2015 року (остання редакція від 01.01.2016 року). http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15/page Пункт 1 стаття 14 зазначеного Закону України передбачає, що документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються […]

Поновлення громадянства України

Питання процедури поновлення громадянства України регулюється Законом України «Про громадянство України» № 13 від 18.01.2001 року (з наступними змінами та доповненнями) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2235-14. Пункт 4 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про громадянство України» передбачає таку підставу набуття громадянства, як поновлення у громадянстві. Частина 2 статті 10 вищезазначеного Закону передбачає, що особа, яка після припинення громадянства […]

Реєстрація іноземця підприємцем в Україні

Законодавство України дозволяє іноземцям займатись підприємницькою діяльністю на території України нарівні з громадянами України. Свобода підприємницької діяльності, що не заборонена законом, гарантується статтею 42 Конституції України.

Відповідальність за вживання наркотичних речовин

(Станом на 04.03.2016) Національна стратегія щодо наркотиків до 2020 року покликана гуманізувати антинаркотичне законодавство, зосередитись більше на лікуванні, а не покаранні споживачів наркотиків. Однак це не означає, що “вживання” або інші дії пов’язані з наркотичними, психотропними речовинами або їх аналогами не тягнуть за собою настання юридичної відповідальності. Як свідчить офіційна статистика МВС за останні роки, […]

Сімейне право. Шлюб. Аліменти. Розподіл майна

Сімейне право – галузь права, що регулює сімейні відносини, а саме: особисті та пов’язані з ними майнові відносини, які виникають між особами під час шлюбу, споріднення, усиновлення, прийняття дітей у сім’ю для виховання.

Отримання ідентифікаційного номеру

Реєстрація у Державному реєстрі – отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків іноземним громадянином. Випадки, коли отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) іноземним громадянином є обов’язковим: Працевлаштування в Україні; Навчання в Україні; Отримання посвідки на проживання в Україні; Оформлення українського громадянства; Для відкриття банківського рахунку в Україні; При реєстрації юридичної особи, а […]