Міграційне право – це сукупність загальнообов’язкових норм, які визначають умови і порядок імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства. Імміграція – це прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб без громадянства для постійного проживання.

Оформлення запрошень іноземцям та особам без громадянства для отримання візових документів на в’їзд в Україну

15 листопада 2013 року Наказом №1104 Міністерства внутрішніх справ України було затверджено «Порядок оформлення запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z2060-13). Цей Порядок визначає процедуру оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну територіальними органами і територіальними підрозділами Державної міграційної […]

Порядок отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків іноземцем

Порядок отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків визначено «Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків», затверджений Наказом Міністерства Доходів і зборів України № 779 10.12.2013 р. (з наступними змінами та доповненнями). http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z2211-13 Для того, щоб отримати Реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) особі необхідно подати заповнену […]

Процедура набуття статусу фізичної особи підприємця іноземцем

Процедура набуття статусу фізичної особи підприємця визначена Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2015 року (остання редакція від 01.01.2016 року). http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15/page Пункт 1 стаття 14 зазначеного Закону України передбачає, що документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються […]

Поновлення громадянства України

Питання процедури поновлення громадянства України регулюється Законом України «Про громадянство України» № 13 від 18.01.2001 року (з наступними змінами та доповненнями) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2235-14. Пункт 4 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про громадянство України» передбачає таку підставу набуття громадянства, як поновлення у громадянстві. Частина 2 статті 10 вищезазначеного Закону передбачає, що особа, яка після припинення громадянства […]

Дозвіл на працевлаштування

Згідно з Конституцією України іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Ця гарантія також стосується і права на трудову діяльність іноземців та осіб без […]

Посвідка на постійне проживання

Отримання посвідки на постійне проживання Отримання посвідки на проживання на території України надає іноземцям та особам без громадянства значні переваги. Однією  з таких переваг є те, що іноземець або особа без громадянства безперешкодно в будь-який момент може прибути на територію України без отримання візи. А також існують такі переваги: терміни перебування на території України не […]